Idea płyty fundamentowe

Jeżeli Twoja odpowiedź w większości zadanych pytań była " NIE" to warto byś mocno pomyślał o realizacji swojego domu na płycie fundamentowej.

Powyżej postarałem się wyjustować to co najważniejsze w płycie fundamentowej, to co powoduje że mimo opinii że płyta to fanaberia, duży wydatek itd. to jest to rozwiązanie większości problemów z jakimi możesz spotkać się w przyszłości stosując tradycyjne rozwiązania.

Ponieważ ideą tego wpisu jest pokazanie w pigułce płyty fundamentowej w kolejnych wpisach rozwiniemy temat porównania kosztów obu rozwiązań co dokładniej pokaże jakie korzyści niesie za sobą odpowiedni wybór.

Stojąc przed wyborem rodzaju posadowienia budynku warto zadać sobie kilka bardzo istotnych pytań.

1. Czy stać mnie na rozwiązania przestarzałe? 

2. Czy będę dysponował w przyszłości kapitałem umożliwiającym wprowadzenia modyfikacji w fundamencie?
3. Czy chcę narażać siebie i swoją rodzinę na niepotrzebny stres związany z niedogodnościami jakie mogą wynikać z błędów budowlanych?

Dlaczego płyta fundamentowa jest lepsza niż tradycyjne fundamenty?

Zalety płyty fundamentowe

Zalety płyty fundamentowej

Wykonana z pospółki czyli mieszanki piasku o odpowiedniej frakcji z domieszką niewielkiej ilości glinki ( zawarta w piasku domieszka glinki umożliwia odpowiednie zagęszczenie) stanowi pierwszy i jeden z najważniejszych elementów płyty. Jej budowa gwarantuje stabilność i brak podciągania wilgoci a zastosowany piasek powoduje że grunty pod płytą są gruntami niewysadzinowymi.

Podbudowa

W zależności od rodzaju budynku postawionego na płycie, jego obciążeń stosowane są  do zbrojenia płyt rozwiązania tradycyjne jako siatka górna i dolna z prętów stalowych oraz w przypadku budynków szkieletowych również zbrojenie rozproszone.

Zbrojenie płyty

Ponieważ po realizacji płyty nie ma możliwości wykonywania prac pod posadzką na etapie realizacji płyty fundamentowej wykonywane są wszystkie niezbędne instalacje kanalizacyjne, przepusty dla prądu czy innych elementów instalacji znajdujących się pod płytą.

Instalacje pod płytą

Dla optymalizacji kosztów realizacji budynku jako całości warto rozpatrzyć możliwość umieszczenia w płycie również instalacji wody, czy ogrzewania, które zlokalizowane w płycie tworzy rolę akumulacyjnego systemu grzewczego.

Instalacje w płycie

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanego EPS’a daje gwarancję odpowiedniego przeniesienia obciążeń w czasie oraz zachowania pełnych parametrów termoizolacyjnych jak i przeciwwodnych tworząc trwałą i pewną ochronę płyty na długie lata.

Izolacja termiczna XPS

Stosowany podczas zalewania płyt fundamentowych posiada odpowiednio dobraną klasę wytrzymałości. Do realizacji wszystkich płyt fundamentowych stosujemy dodatek W8 powodujący wodoszczelność płyty.

Beton

Elementy płyty fundamentowej

Dobrze dobrana płyta fundamentowa powinna spełniać wymagania odpowiedniej izolacyjności dostosowanej do charakterystyki budynku oraz projektowanego zapotrzebowania na energię do ogrzania.

Fundamenty na jakich posadowiony zostanie Twój budynek zależą w dużej mierze od wielkości, ciężaru, rozłożenia ścian nośnych oraz przede wszystkim od gruntów na jakich będzie stawiany budynek.

Nieodpowiednie warunki gruntowe takie jak słabe podłoża nienośne z głęboko posadowioną warstwą nośną mogą powodować że ławy fundamentowe z głębokości posadowienia wynoszącej dla Poznania 80 cm mogą zostać zmienione na znacznie głębsze, co spowoduje powiększenie wielkości ławy i wysokości ściany fundamentowej.

Wysoki poziom wód gruntowych to kolejny bardzo niekorzystny element. Budowa fundamentów na gruntach mokrych czy stale pod lustrem wody gruntowej mogą generować dodatkowe koszty związane z pracą igłofiltrów czy dodatkowych hydroizolacji.

Na cenę fundamentów wpływ ma również ilość prac, jakość wykonania, czy użyte w odpowiedni sposób materiały.

Bardzo często pomijanym aspektem w porównaniu cen budowy fundamentu mają zastosowane izolacje. Izolacja fundamentów jest jednym z najważniejszych aspektów, gdyż źle wykonana powoduje niszczenie konstrukcji oraz znaczne starty ciepła.

Istotnym czynnikiem kosztów fundamentów jest koszt pracy ekipy wykonawczej, koszty sprzętu. Ekipa fachowców weźmie odpowiednio więcej niż ekipa złożona z przypadkowych pracowników.

To od jakości pracy tych ludzi zależy czy Twój fundament będzie trwały, ciepły i odporny na wilgoć.

Wszystkie budynki ze względu na złożoność swojej konstrukcji wymagają zawsze odpowiednio zaprojektowanego i wykonanego fundamentu.

Idea płyty fundamentowej

Stojąc przed faktem – rozpoczynamy budowę, każdy z Inwestorów rozpoczyna dociekliwą analizę kosztów realizacji swojego wymarzonego domu. Oczywiście jedną z metod pozyskiwania aktualnych informacji jest wymiana doświadczeń z tymi co już mają za sobą etap fundamentów.

To właśnie temu zagadnieniu warto przyjrzeć się bliżej. Koszty fundamentów są pierwszymi poważniejszymi kosztami w budowie domu. Przy fundamentach pojawia się również pierwsze pytanie: płyta fundamentowa czy tradycyjne fundamenty?
Pytanie to najczęściej ma jedno główne podłoże ile to będzie kosztowało, czy płyta jest droższa a jeśli tak to o ile? Pytań wiele a odpowiedzi rzetelnej brak.

002_Płyta fundamentowa czy tradycyjny fundament?

05 kwietnia 2020
Płyta fundamentowa czy tradycyjny fundament
Idea płyty fundamentowe
Płyta fundamentowa, płyty fundamentowe

Dość powszechnym staje się wśród Inwestorów rozwiązanie płyty fundamentowej jako gotowej posadzki pod przyszłe płytki czy panele.
Dzięki umieszczeniu całości systemów instalacyjnych w płycie i pod płytą, umieszczeniu ogrzewania w płycie w znaczny sposób można oszczędzić wydatki przeznaczone na realizację tych etapów.
Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest ogromna oszczędność czasu wynikająca z przeniesienia części prac na etap płyty fundamentowej.
Dla tych co budują dom przy użyciu kredytu z banku czas ma znaczenie, bo każdy miesiąc od uruchomionej transzy wiąże się z koniecznością płacenia rat, mimo że dom nie jest jeszcze gotowy do zamieszkania.

Czy wiesz że? 

Media Społecznościowe

Płyta fundamentowa Under Up - media społecznościowe
Płyta fundamentowa w Poznaniu

Copyright © 2020 Under Up 

Tworzymy zespół specjalistów składający się z wykwalifikowanego biura konstrukcyjnego, ekipy wykonawczej oraz zaplecza maszynowo technicznego.

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego, konstrukcji żelbetowych i drewnianych możemy realizować każde zadanie.


Specjalizujemy się w realizacjach płyt fundamentowych od 2013 roku działając głównie na terenie powiatu poznańskiego.

Under Up Sp. z o.o.

ul. Pasterska 35

62-064 Plewiska

697 093 012

biuro@plytyfundamentowe.poznan.pl

NIP 7773328120 

Under UP

Kontakt _ płyty fundamentowe